Salaamu Alaykum, Welcome to the Official Website of Shaykh Ahmad Javier from Phillipines

Ahmad Javier – Parehas lang ba ang Banu-Israel at ang mga Israelites sa Palestine Nagyon?