Salaamu Alaykum, Welcome to the Official Website of Shaykh Ahmad Javier from Phillipines

Ahmad Javier -15.Mga Paalala sa Pagitan ng Taraweh – Ingatan Ang Mga Gawa, Fasting, & Kapatiran sa Ramadan