Salaamu Alaykum, Welcome to the Official Website of Shaykh Ahmad Javier from Phillipines

Ahmad Javier – Pagsasabi ng Magmumurtad at Kung Sino walang Kasalanan ay Siyang Bumato