Salaamu Alaykum, Welcome to the Official Website of Shaykh Ahmad Javier from Phillipines

Latest Episode

Ahmad Javier – Salah sa Oras ng Trabaho

Salah sa Oras ng Trabaho – Nawa’y maging matatag at padaliin nawa ni Allah sa atin ang pagsasagawa ng Salah.