Salaamu Alaykum, Welcome to the Official Website of Shaykh Ahmad Javier from Phillipines

Latest Episode

Ahmad Javier – Bakit gusto mo ng Mahabang Buhay?

Bakit gusto mo ng mahabang buhay?Isang pagmumuni-muni kung bakit ba likas sa tao na gustong mabuhay ng mahaba. lalo na sa panahon na maraming banta. imulat nawa tayo ng Dios na tagapaglikha sa tamang pag-unawa.