Salaamu Alaykum, Welcome to the Official Website of Shaykh Ahmad Javier from Phillipines

Latest Episode

Ahmad Javier – Ang Pagmulat sa Tao ng Katotohanan

“KAYO AY MANALANGIN KAY ALLAH NG MAY TUNAY NA PAGKATAKOT AT DAMIHAN NA PARANG MAUUBUSAN, AT ANG AWA NG INYONG PANGINOON AY MALAPIT SA MUHSININ. “