Salaamu Alaykum, Welcome to the Official Website of Shaykh Ahmad Javier from Phillipines

Ahmad Javier – Q & A: Bago Nilalang ang Mundo ay may La ilaha illa Allah & si Muhammad sa Bibliya?