Salaamu Alaykum, Welcome to the Official Website of Shaykh Ahmad Javier from Phillipines

Ahmad Javier – 09. Mga Paalala sa Pagitan ng Taraweh -Sapat ang isang Ayah at isang Hadith sa Pusong may Takot sa kanyang Panginoon.