Salaamu Alaykum, Welcome to the Official Website of Shaykh Ahmad Javier from Phillipines

Latest Episode

Ahmad Javier – Ano ang Nangyayari sa Palestine?

Ano ang nangyayari sa Palestine?Bakit sa panahon ng Ramadhan sa mga taong nagsasagawa ng lamang ng pagsamba?