Salaamu Alaykum, Welcome to the Official Website of Shaykh Ahmad Javier from Phillipines

Latest Episode

Ahmad Javier – Si Adan & Si Eba

Ang Kasalanan ay hindi inilalantad, taliwas sa ating panahon na ang mga gumagawa ng kasalanan ay hindi na nahihiya at ang gumagawa ng kabutihan sila pa ang nahihiya.